خوردگی

خوردگی در واقع واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیای مخربی است که در اثر تماس سطح فلز با محیط اطراف بوجود می‌آید.

خوردگی سطح فلز

خوردگی در واقع واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیای مخربی است که در اثر تماس سطح فلز با محیط اطراف بوجود می‌آید.

در مباحث خوردگی برای هر ماده سطح انرژی را در نظر می‌گیرند و مطابق با سطح انرژی تمایل ماده برای خوردگی مشخص می‌شود.

در واقع زمانی که دو ماده در تماس یکدیگر قرار می‌گیرند این دو ماده دارای سطح انرژی پتانسیل متفاوتی نسبت به یکدیگر می‌باشند که در نهایت موجب شروع فرآیند خوردگی می‌شود.

در واقع به هر میزان که سطح انرژی پتانسیل ماده کمتر باشد تمایل ماده برای خوردگی بیشتر می‌شود. لذا از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده در سطح انرژی پایین‌تری نسبت به مواد در حالت معمول دارند.

سرعت خوردگی: بهترین روش برای تعیین سرعت خوردگی استفاده از تغییر ضخامتی است که در اثر خوردگی ایجاد می‌شود و بدین ترتیب است که ضخامت قسمت مورد نظر را اندازه گرفته و تغییرات ایجاد شده را در طول سال گزارش می‌کنند

 جنیه‌ی الکتروشیمیایی خوردگی

واکنش‌های الکتروشیمیایی به واکنش‌هایی اطلاق می‌شود که در آن همزمان واکنش آندی و کاتدی انجام بگیرد. در واکنش خوردگی حضور سه عامل موجب ایجاد واکنش می‌شودکه به ترتیب زیر است:

  • عامل آند:

قسمتی که الکترون تولید میکند و به عبارت دیگر سطح اکسید شده را گویند.

  • عامل کاتد:

قسمتی که الکترون‌های آزاد شده از سطح آند را دریافت می‌کند و به اصطلاح احیا می‌شود.

  • عامل الکترولیت:

مکانی که برقراری اتصال یونی بین آند و کاتد در آن انجام می‌گیرد.

نبود یکی از شرایط بالا موجب توقف فرایند خوردگی می‌شود.

به عنوان مثال واکنش خورده شدن روی در محیط اسیدکلریک به شکل زیر می‌باشد:

 

که واکنش اکسیداسیون و احیا آن به شکل زیر می‌باشد:

فلزات يا آلياژها معمولاً در صنایع آب و فاضلاب به يكي از چهار شكل زير خورده مي‌شوند:

1- خوردگي شيميايي:

این نوع خوردگی بين يك جامد (فلز) و  يك مايع يا گاز رخ مي‌دهد. اگر با گاز خورده شود در اين صورت خوردگي خشك و اگر با مايع خورده شود نوعي از خوردگي اتفاق افتاده است كه جريان الكتريكي نمی‌تواند نقشي در آن داشته باشد.

نمونه‌های خيلي كمی از اين نوع خوردگي وجود دارد به گونه‌اي كه تنها مي‌توان به خورده شدن فلز توسط جيوه اشاره كرد.

2- خوردگي الكتروشيميايي:

اين نوع خوردگي هنگامي ايجاد مي‌شود كه در فلز يا در جسم، ناهمگني وجود داشته باشد. وجود ناهمگني در فلز سبب ايجاد پيل شده و بين كاتد و آند جريان الكتريكي به وجود آمده و فلز خورده مي‌شود. با توجه به اینکه تمام فلزات همگن نيستند در صورتیکه در يك الكتروليت قرار گيرند خورده مي‌شوند و این خوردگی از نوع الكتروشيميايي خواهد بود.

3- خوردگي بيوشيميايي:

این نوع خوردگی توسط عوامل زيستي مانند باكتري‌ها ايجاد مي‌شود. از جمله نمونه‌های خوردگی بیوشیمیایی می‌توان به خورده شدن لوله‌هاي نفت در دل زمين به وسيله‌ي باكتري‌ها اشاره کرد.

4- خوردگي فرسايشي:

سايش بين يك ماده‌ي جامد يا مايع يا حتي گاز با فلز موجب خوردگي فرسايشي مي‌شود مانند خوردگي لوله‌هاي آب به وسيله‌ي عبور آب از درون آن.

  • به طور کلی 8 نوع خوردگی وجود دارد:

1.خوردگی یکنواخت یا سرتاسری Uniform attack

2.خوردگی گالوانیک یا دو فلزی (Galvanic or two metal Corrosion) 

3.خوردگی شیاریCrevice Corrosion

4.حفره دار شدن (Pitting)

5. خوردگی بین دانه‌ای (Intergranular Corrosion)

6. جدایش انتخابی (Selective Leaching)

7.خوردگی سایشی (Erosion Corrosion)

8. خوردگی توام با تنش (Stress Corrosion)

عوامل موثر در اين خوردگي ها:

  • درجه‌ي خلوص فلز: هرچه فلز خالص‌تر باشد و ناهمگني كم‌تري داشته باشد ديتر خورده مي‌شود.
  • تغييرات فيزيكي و مكانيكي فلز
  • غلظت ماده‌ي موثر و جنس آن (عامل خورنده)
  • مقدار اكسيژن
  • PH محیط
  • درجه‌ي حرارت

گردآورنده: مهندس محمد بهجتی

منبع: کتاب شیمی تصفیه آب وفاضلاب

 همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

fax: 55256412

لطفاً مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی