• اسمز معکوس از جمله شیوه‌ هایی است که امروزه به‌ طور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی
  اطلاعات بیشتر
 • دیریتور آب حلال بسیار خوبی برای گازهای اکسیژن O2 و دی‌اکسید کربن CO2، ازت و سایر گازهای آزاد می‌باشد. هر
  اطلاعات بیشتر
 • یکی از روش‌های تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می‌باشد، دستگاه دیونایزر شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون
  اطلاعات بیشتر
 • سختی گیر منبعی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد. مانند ( سختی آب ) شکل زیر
  اطلاعات بیشتر
 • فیلتر شنی دستگاهی است كه با صافی شنی ( فیلتراسیون ) فیزیكی آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظیر گل،
  اطلاعات بیشتر
 • فیلتر کربن یکی از بهترین راهکارهای موجود برای برطرف کردن مشکل وجود رنگ و بو در آب می باشد. وجود
  اطلاعات بیشتر
 • مبدل حرارتی ( مبدل گرمایی ) وسیله ای است که برای تبادل گرما بین دو سیال استفاده می شود. فرایند تبادل گرما
  اطلاعات بیشتر
 • مخزن تحت فشار محفظه‌ای بسته است که جهت نگهداری سیال در فشاری متفاوت از فشار محیط (اتمسفر)، مورد استفاده قرار
  اطلاعات بیشتر
 • منبع کویل دار متداول ترین و بهینه‌ ترین روش برای تولید آبگرم بهداشتی مصرفی و ذخیره آن می‌باشد. در مخزن
  اطلاعات بیشتر
 • هیدروسیکلون که با نام سیکلون نیز شناخته می‌شود، دستگاهی برای جداسازی مواد جامد از مایع می‌باشد. دستگاه ماسه‌گیری ابزار ساده
  اطلاعات بیشتر