• آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیایی است که معمولاً در سیستم‌های اسمز معکوس تزریق می‌گردد. با گذشت زمان به دلیل وجود
  اطلاعات بیشتر
 • در سیستم‌هایی كه تبادل حرارت انجام می‌گیرد، معمولا‍ً از آب بعنوان عامل عمده استفاده می‌شود. استفاده از آب كه دارای
  اطلاعات بیشتر
 • ممانعت كننده یا اینهیبیتور افزودنی‌ هستند كه با ایجاد تغییر و تحول بر روی سطح فلزات، محیط و یا هر
  اطلاعات بیشتر
 • بایوساید یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم مضر را می‌گیرد.
  اطلاعات بیشتر
 • رزین‌ کاتیونی موازنه کننده یون، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یون‌ های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی
  اطلاعات بیشتر
 • از سنگ سیلیس در بستر فیلتر شنی و همچنین سختی گیر جهت کاهش میزان ذرات معلق و کدورت آب استفاده
  اطلاعات بیشتر
 • کربن فعال به گروهی از مواد اطلاق می‌شود که مساحت سطح داخلی بالا، متخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات
  اطلاعات بیشتر
 • با توجه به محدود بودن محدوده دامنه فعاليت منعقد كننده‎های اصلی و به منظور بالا بردن راندمان فرآيند و كاهش
  اطلاعات بیشتر
 • انعقاد يك فرآيند شيميايی تصفيه برای ناپايدارسازی ذرات كلوئيدی است. درفرايند انعقاد، مواد شيميايی خاصی را به آب مي‌افزايند تا
  اطلاعات بیشتر