رزومه شرکت زادآب

برخی از پروژه ­های انجام شده­ ی شرکت زادآب در زمینه­ ی تصفیه فاضلاب به شرح ذیل تقدیم می­گردد.

طراحی و ساخت و اجرای تصفیه‌خانه خاور شهر تهران به ظرفیت 3000 مترمکعب در شبانه‌روز

ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع پارس جنوبی فاز 12 به ظرفیت 2000 مترمکعب در شبانه‌روز

ساخت پکیج‌های تصفیه فاضلاب پتروشیمی مارون

ساخت 4 عدد پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاه آب‌سنگین اراک به ظرفیت 2000 مترمکعب در شبانه‌روز

ساخت هواده‌های سطحی شناور تصفیه‌خانه آب و فاضلاب پرکند آباد مشهد به تعداد 14 دستگاه

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب کارخانجات ایران‌خودرو

ساخت هوادهی‌های شناور تصفیه‌خانه بندرعباس جزیره هرمز به تعداد 15 عدد

ساخت پکیج تصفیه فاضلاب شرکت لبنیات ساقی، دامداران، دام دوشان، دوشه آمل

طراحی و اجرای سیستم تصفیه پساب شیمیایی شرکت همبافت

طراحی و ساخت توربین هوادهی سطحی تصفیه‌خانه کیانشهر

طراحی و ساخت تصفیه شیمیایی ایران‌خودرو دیزل ) خط رنگ (

مشاوره و طراحی و اجرای تصفیه‌خانه بهداشتی ساپکو به ظرفیت 600 مترمکعب در روز

طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان دارالتوحید دولت‌آباد

تهران به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه‌روز

طراحی و اجرای پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان مدائن

طراحی و اجرای تصفیه‌خانه بهداشتی کارخانه کاربن­لس

ساخت و اجرا تصفیه‌خانه مجتمع تفریحی بانک مرکزی نوشهر

مشاوره و اصلاح سیستم تصفیه‌خانه پساب شهاب خودرو

مشاوره و اصلاح تصفیه‌خانه‌ی کارخانه داروسازی دارو پخش

طراحی و ساخت دریچه سه طرف آببند تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس

تأمین تجهیزات تصفیه‌خانه اسکله بندرعباس

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه‌روز (کارخانه آرد البرز کرج)

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب کمپ کارگری به ظرفیت 450 مترمکعب در شبانه‌روز (پالایشگاه فرادست فلات)

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به ظرفیت 60 مترمکعب در شبانه‌روز (کارخانه فراشیر پاکنام همدان)

پکیج بتنی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به ظرفیت 100 مترمکعب در شبانه‌روز (سرد ایمن دماوند)

پکیج تمام فلزی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه‌روز (کیمیا تراوا تک)

پکیج بتنی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به ظرفیت 150 مترمکعب در شبانه‌روز (لبنیات نیاز قزوین)

پکیج بتنی تصفیه فاضلاب صنعتی کشتارگاه به ظرفیت 80 مترمکعب در شبانه‌روز (کشتارگاه شهرداری سیجان)

پکیج چربی‌گیری از نوع هوای فشرده به ظرفیت 80 مترمکعب در شبانه‌روز (کارخانه صنایع عبادی شکوهیه قم)

برخی از پروژه ­های انجام شده­ ی شرکت زادآب در زمینه­ ی تاسیساتی و تصفیه آب به شرح ذیل تقدیم می­گردد.

مخزن ذخیره سود 50 مترمکعبی طبق استانداردASME برای شركت مجتمع فولاد خراسان

3 عدد مخزن فیلتر شنی به ظرفیت15 مترمکعب در ساعت برای شركت مجتمع فولاد خراسان

مخازن تحت ‌فشار مطابق با استاندارد ASME برای شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید

طراحی و ساخت آب‌شیرین‌کن با هدایت صفر جهت واحد لیزر سازمان انرژی اتمی

طراحی و ساخت آب‌شیرین‌کن پالایشگاه کرمانشاه به ظرفیت 500 مترمکعب در روز

طراحی و ساخت و اجرای سیستم تصفیه آب انستیتوی پاستور

طراحی و ساخت سیستمRO شرکت همنوشکرج به ظرفیت 1000 مترمکعب در روز

پیمانکار ساخت مخازن تحت‌فشارشرکت هوایار

پیمانکار اجرایی ساخت تجهیزات شرکت کیسون

ساخت بیش ازده‌ها فیلترشنی هر کدام به ظرفیت 5000 مترمکعب در روز برای آب و فاضلاب روستایی خوزستان

ساخت 12 سختی گیر رزینی هرکدام به ظرفیت 1000000 گرین برای سد سیمره استان ایلام

ساخت کلیه تجهیزات تصفیه آب برای شرکت بام راه در پروژه پالایشگاه بندرعباس

و اجرای بیش از صدها پروژه تأمین آب شرب و تصفیه آب صنعتی در سراسر کشور