رزین کاتیونی ، مواد شیمیایی تصفیه آب

رزین‌ کاتیونی موازنه کننده یون، ذرات جامدی هستند که می‌توانند یون‌ های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌ کاتیونی تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ها با محلول‌ها یا الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکال‌های آنیونیSO23- می‌باشد که کاتیون متحرکی مثلH+ یاNa+ به آن هستند.

رزین‌ کاتیونی معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • رزین‌ کاتیونی قوی SAC) StrongacidisCation )
  • رزین‌ کاتیونی ضعیف WAC) Weak acidisCation)
رزین کاتیونی
رزین کاتیونی

زین‌ کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیون‌های موجود در آب می‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیون‌ها هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و محصول سیستم اسید کربنیک است.


برای آنکه یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

  • خود دارای یون باشد.
  • در آب غیر محلول باشد.
  • فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد، بطوریکه یون‌ها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.

پرکاربردترین رزین کاتیونی در صنعت آب و فاضلاب رزین کاتیونی سدیمی می‌باشد که در واحد سختی گیر برای از بین بردن سختی آب استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد رزین کاتیونی سدیمی:

در سختی گیر تعویض یونی، رزین‌ کاتیونی سدیمی وجود دارند که یون‌های سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) با سدیم رزین تعویض می‌شوند که در نتیجه آب بدون سختی تولید می‌شود چون یون سدیم بسیار محلول است از این رو خطر تشکیل رسوب از بین می‌رود. این تعویض یون سدیمرزین با یون‌های کلسیم و منیزیم آب ورودی آنقدر ادامه می‌یابد که رزین نیاز به احیاء داشته باشد.

مدت زمان بهره وری و کارکرد یک رزین بستگی به جنس و ساختار آن دارد، معملا پس از یک الی سه سال از شروع عملیات سختی گیری این رزین ها دیگر قابل شستشو با محلول سدیم کلراید نیستند و در نتیجه باید با دیگر محلولهای خاص احیا کننده شستشو داده شوند.

آب های مورد مصرف در صنایع و شرب در کشور ایران دارای املاح زیادی می باشند.

املاح کلسیم و منیزیم از جمله عمده ناخالصی های آبهای کشور ایران به شمار می روند. مقدار بیش از حد این املاح ، برای مصارف صنعتی و بهداشتی و خوراکی آب مناسب نمی باشد.

سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده و ... می باشد. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت باعث افت رنگ می شود . سختی بیش از حد اب باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی در انسان می شود.

مواد شیمیایی مورد مصرف در سیستم سختی گیر معمولا" سیلیس و رزین کاتیونی و یا رزین آنیونی می باشند . در فرایند سختی گیری به منظور حذف کلسیم و منیزیم آب سخت از میان بستر رزینهای تبادل یونی که در داخل یک مخزن استوانه ای و عمودی قرار دارند، عبور می نماید. رزین تبادل یونی، سدیم موجود خود را با کلسیم و منیزیم موجود در آب جابجا می نماید به گونه ای که آب عبوری از بستر رزین، بدون سختی و تنها حاوی نمک های سدیم می باشد و در این شرایط کلسیم و منیزیم در داخل رزین جای گرفته اند.

عملکرد رزین کاتیونی

سختی گیر تعویض یونی،وجود دارند که یون‌های سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) با سدیم رزین تعویض می‌شوند که در نتیجه آب بدون سختی تولید می‌شود چون یون سدیم بسیارمحلول است از این رو خطر تشکیل رسوب از بین می‌رود. این تعویض یون سدیم رزین با یون‌های کلسیم و منیزیم آب ورودی آنقدر ادامه می‌یابد که رزین نیاز به احیاء داشته باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص قیمت رزین کاتیونی با کارشناسان زادآب تماس حاصل فرمایید.

نوشتن دیدگاه

نظر شما بعد از بازبینی کارشناسان ثبت خواهد شد.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید