مکانیسم‌های ته‌نشینی

 مکانیسم‌های ته‌نشینیدر رابطه با فرایندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب و فاضلاب ته‌نشینی مواد، ساده‌ترین و اقتصادی‌ترین روش جداسازی مواد جامد از سیال می‌باشد.

مقدمه:

در رابطه با فرایندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه آب و فاضلاب ته‌نشینی مواد، ساده‌ترین و اقتصادی‌ترین روش جداسازی مواد جامد از سیال می‌باشد.

ذرات جامد موجود در فاضلاب فاقد شکل هندسی منظمی می‌باشد و همچنین در مقایسه با ذرات کروی از سطح بزرگ‌تری برخوردارند. سطح بزرگ‌تر ذرات مزبور باعث می‌شود که باوجود یکسان بودن حجم، آهسته‌تر از ذرات کروی ته‌نشین می‌شوند همچنین به دلیل تغییر سطح مقاومت و اصطکاک ذرات در جهت‌های مختلفی حرکت می‌کنند.

تمامی عوامل مذکور باعث شده است که ته‌نشین شدن ذرات موجود در فاضلاب از نظم و قاعده‌ی معینی پیروی نکند.

 مکانیسم ته‌نشینی ذرات:

 به‌طورکلی ته‌نشینی ذرات در فاضلاب چهار حالت دارد:

ته‌نشینی نوع اول (ته‌نشینی ذرات معلق به‌طور مجزا)

ته‌نشینی نوع دوم (ذرات لخته شده و چسبنده)

ته‌نشینی نوع سوم (ته‌نشینی ناحیه‌ای به‌صورت پتوی لجن)

ته‌نشینی نوع چهارم (ته‌نشینی فشرده)

ته‌نشینی نوع اول:

در این نوع از ته‌نشینی ذرات هرکدام به‌طور مستقل و مجزا با سرعت منحصربه‌فردی ته‌نشین می‌شوند. زمانی که غلظت مواد جامد معلق کم باشد و هیچ واکنش داخلی انجام نگیرد این نوع از ته‌نشینی مورداستفاده فرار می‌گیرد.

با توجه به مطالب بیان‌شده ذرات به‌صورت شن و ماسه در این دسته قرار می‌گیرد.

 ته‌نشینی در این حالت از قانون استوکس پیروی می‌کند. مطابق با این قانون سرعت ته‌نشینی ذره متشکل از دو بردار سرعت عمودی و افقی می‌باشد.

سرعت ته‌نشینی با کمک از قانون استوکس از رابطه زیر به دست میاید:

 

 در این نوع از ته‌نشینی ذرات هرکدام به‌طور مستقل و مجزا با سرعت منحصربه‌فردی ته‌نشین می‌شوند. زمانی که غلظت مواد جامد معلق کم باشد و هیچ واکنش داخلی انجام نگیرد این نوع از ته‌نشینی مورداستفاده فرار می‌گیرد.

ته‌نشینی نوع دوم:

زمانی که غلظت مواد کم باشد و ذرات قابلیت اتصال به یکدیگر را داشته باشند و به‌صورت لخته ته‌نشین شوند در طی این اتصال وزن ذرات افزایش می‌یابد و درنتیجه سریع‌تر ته‌نشین می‌شوند.

در این حالت هیچ قاعده و قانون خاصی برای ته‌نشینی وجود ندارد.

این نوع از ته‌نشینی در تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب معمول بعد از واحدهای انعقاد و لخته سازی که ذراتی با غلظت کم و قابلیت لخته شدن تولید می‌کنند، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

برای تعیین مشخصات ته‌نشینی ذرات لخته‌ای معلق می‌توان از یک ستون ته‌نشینی استفاده نمود. در این ستون طی شرایط مختلف در ارتفاعات مختلف ستون مشخصات ته‌نشینی ثبت می‌شود نتایج مربوطه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

زمانی که غلظت مواد کم باشد و ذرات قابلیت اتصال به یکدیگر را داشته باشند و به‌صورت لخته ته‌نشین شوند در طی این اتصال وزن ذرات افزایش می‌یابد و درنتیجه سریع‌تر ته‌نشین می‌شوند.  در این حالت هیچ قاعده و قانون خاصی برای ته‌نشینی وجود ندارد.

 

ته‌نشینی نوع سوم (ته‌نشینی ناحیه‌ای)

در این حالت غلظت مواد به‌قدری افزایش می‌یابد که مایع تمایل دارد از بین منافذ ریز ذرات متصل به‌طرف بالا حرکت نماید درنتیجه ذرات متصل تمایل به ته‌نشینی در یک ناحیه یا لایه را داشته و نسبت به یکدیگر در یک حالت باقی می‌مانند.

هنگام ته‌نشینی ذرات در این ناحیه یک‌لایه نسبتاً تمیز آب در بالای این ذرات در ناحیه ته‌نشینی ایجاد می‌شود.

 در تأسیسات ته‌نشینی ثانویه که همراه با تأسیسات تصفیه بیولوژیکی استفاده می‌شود (مانند سیستم پولساتور در تصفیه‌خانه‌های آب) مکانیسم ته‌نشینی از نوع سوم می‌باشد.

ته‌نشینی نوع چهارم:

ته‌نشینی نوع چهارم به‌گونه‌ای است که در آن ذرات دارای چنان غلظتی بوده که به‌صورت یک مجموعه درآمده باشند و باهم ته‌نشین شوند.

عمل ته‌نشینی فقط با تراکم مجموعه صورت می‌پذیرد.

عمل تراکم در اثر وزن ذراتی که به‌طور ثابت توسط عمل ته‌نشینی از مایع شناور به جسم متراکم افزوده می‌شوند، همواره صورت می‌پذیرد.

معمول در لایه‌های پایین یک توده لجن مانند ته مخازن ته‌نشینی عمیق و مخازن تغلیظ لجن ما شاهد این نوع از ته‌نشینی هستیم.

کاربرد ته‌نشینی:

  • تأسیسات مکانیکی
  • در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
  • در صافی‌های چکنده
  • تصفیه شیمیایی
  • در تصفیه فاضلاب در شرایط بی‌هوازی

همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

fax: 55256412

لطفا مقاله را ازتینک زیردانلودکنید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی