فاضلاب صنعت آبکاری

 فاضلاب صنعت آبکاری

محلول‌هایی که در صنعت آبکاری مورداستفاده قرار می‌گیرند با اندکی تفاوت مثل یک زهر خطرناک در مورد موجودات عمل می‌کنند. پساب‌های تولیدشده در این کارگاه‌ها معمولاً سمی هستند. آنها به‌قدری زهرآگین‌اند که تزریق مستقیم آنها داخل فاضلاب‌ها و کانال‌های شهری سبب صدمات جدی می‌شوند؛ بنابراین هدف از تصفیه پساب‌ها این است که پساب طوری دور ریخته شود که زندگی حیوانات و یا گیاهان را تحت تأثیر قرار ندهد و طبیعت حفظ شود.

 مهم‌ترین انواع پساب‌های آبکاری به‌قرار زیر هستند

1- پساب‌های اسیدی و قلیایی که در اثر چربی‌گیری و شستشوی سطوح فلزاتی که روی آنها عمل آبکاری انجام می‌گردد، حاصل می‌شود

2-  در پساب‌های ناشی از شستشوی اجسام آبکاری شده بعد از هر مرحله از آبکاری همیشه مقداری کرم، مس، نیکل، روی یا موادی نظیر سیانور موجود است.

3-  علاوه بر پساب‌های حاصل از مرحله شستشوی اجسام آبکاری شده ممکن است مقداری مواد سمی ترکیبات فلزات سنگین از وانهای آبکاری نشت نماید.

به طرق زیر می‌توان مقدار پساب‌ها را در صنعت پوشش کاری کاهش داد:

  • طولانی نمودن دوره سیکل
  • استفاده از حمام‌های آبکشی ساکن، لوله‌کشی مداربسته (پمپاژ آب در مداربسته) و استفاده از آبکشی به‌طور آبشاری.
  • استفاده از مونتاژهای صحیح
  • استفاده از مواد تر کننده

کرم در فاضلاب آبکاری ممکن است به شکل کرم شش ظرفیتی یا اسید کرمیک یافت شود که می‌بایست قبل از شروع عملیات تصفیه آن را به کرم سه‌ظرفیتی احیا نمود.

 سیانور نیز در محیط قلیایی می‌تواند با گاز کلر یا ترکیبات کلردار اکسید شود، بنابراین درروش تصفیه شیمیایی پساب آبکاری دو مرحله زیر موردمطالعه قرار می‌گیرد:

الف) اکسیداسیون سیانور

ب) احیای کرم

اکسیداسیون سیانور که در محیط قلیایی با ph حدود 10.5 تا 11 به‌وسیله گاز کلر یا ترکیبات کلردار انجام می‌شود، معمولاً با نصب ph متر اتوماتیک در حوض اکسیداسیون که می‌تواند فرمان تزریق مواد قلیایی یا ترکیبات کلردار را به شیرهای مغناطیسی یا الکتریکی صادر نماید، انجام می‌پذیرد.

حوض‌های اکسیداسیون سیانور علاوه بر الکترودهای ph متر به همزن با دور نسبتاً شدید هم مجهز هستند.

وقتی الکترود ph متر فرمان تزریق مواد قلیایی را صادر کرد، الکترود دیگر که اصطلاحاً orp نامیده می‌شود در عدد 600 میلی ولت فرمان تزریق ترکیبات کلردار را صادر خواهد نمود. بدین ترتیب سیانور موجود در پساب اکسیده خواهد شد.

در کارگاه‌های آبکاری ممکن است جریان تولید فاضلاب دائمی یا منقطع باشد که نحوه تصفیه هرکدام اندکی متفاوت خواهد بود

درروش آبکاری با جریان دائم ابتدا نسبت به یکنواخت نمودن کیفیت و کمیت پساب سیانوری اقدام می‌کنیم و سپس عمل اکسیداسیون را انجام می‌دهیم، زمان کلی لازم برای اکسیداسیون حداکثر 15-20 دقیقه است، اما در جریان‌های منقطع فاضلاب سعی می‌شود ابتدا پساب‌های حاصل از آبکاری سیانوری در پایان کار در حوضچه‌ای جمع‌آوری و در این حوضچه پس از تنظیم ph و تزریق ترکیبات کلردار سیانور موجود در پساب را اکسیده نمود.

جهت احیای کرم 6 ظرفیتی یا اسید کرمیک موجود می‌بایست ابتدا ph پساب را کاهش داد و سپس با تزریق مواد اکسیدکننده مانند بی سولفیت سدیم، کرم سه‌ظرفیتی را از پساب جدا نمود.

ابتدا با کنترل ph متر اتوماتیک تزریق اسید تا تقلیل ph به حدود 5/2 یا 4 انجام خواهد گردید (در 400 تا 450 میلی ولت فرمان تزریق احیاکننده‌هایی مثل بی سولفیت و غیره صادر خواهد شد)

احیای کرم و تصفیه پساب‌های کرم‌دار همانند آنچه در مورد تصفیه پساب‌های سیانوری گفته شد ممکن است به‌صورت جریان دائم یا بعد از پایان آبکاری انجام شود. متذکر می‌شود برای کنترل ph می‌توانیم به‌صورت دستی یعنی بدون نیاز به فرامین الکترودهای ph متر و orp عمل کنیم.

در این‌گونه موارد دقت زیادی باید به عمل آید تا در اثر اشتباه، مواد شیمیایی گران‌قیمت بی‌مورد مصرف نگردد.

در پایان عمل یعنی بعد از اختلاط پساب سیانور اکسیدشده و پساب کرمی احیاشده در مخلوط پساب ترکیبات فلزات کرم سه‌ظرفیتی مس، روی، نیکل، کادمیوم و غیره موجود است با تنظیم ph تا حدود 8.2 می‌توانیم این ترکیبات را به هیدروکسیدهای نامحلول آنها تبدیل کنیم و این هیدروکسیدها را در ظرف حداکثر دو ساعت از پساب‌های آبکاری جداسازیم.

همان‌طور که توضیح داده شد همواره در مراحل مختلف آبکاری مقداری پساب قلیایی و اسیدی تولید خواهد شد که گاهی اوقات در کارگاه‌های کوچک آبکاری ترجیح می‌دهند. آبکاری پساب‌های قلیایی را با پساب‌های سیانوری و پساب‌های اسیدی را با پساب‌های کرمی مخلوط و مورد تصفیه قرار می‌دهند. با این عمل صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف اسید و قلیا خواهد شد.

اگر کنترل ph و تزریق مواد اکسیداسیون و احیاکننده به‌طور دستی عمل شود، لازم می‌آید مقادیر سیانور و کرم شش ظرفیتی یا کرم‌های موجود در پساب هرروز کنترل و اندازه‌گیری گردد تا میزان مواد اکسیداسیون یا احیاکننده بر اساس این اندازه‌گیری به‌صورت دستی یا پساب آبکاری اضافه شود.

 

میزان مواد موردنیاز در اکسیداسیون سیانور بدین ترتیب است که برای اکسیداسیون یکصد کیلو یون CN به 308 کیلو سود و 273 کیلو گاز کلر نیاز داریم به‌عبارت‌دیگر هر گرم سیانور (CN) به 6.83 گرم کلر و 6.15 گرم سود نیاز دارد.

در مورد احیای کرم، اگر کرم موجود به‌صورت اسید کرمیک باشد هر یکصد کیلوی آن به 132 کیلو بی سولفیت و 62 کیلو اسیدسولفوریک نیاز دارد

اگر کرم موجود در پساب به‌صورت کرمات باشد هر کیلو کرمات به 243 لیتر محلول 40% بیسولفیت سدیم و 2.78 کیلو اسیدسولفوریک 20% نیاز دارد. در مورد مصرف سولفات فرو به ازای هر میلی‌گرم در لیتر کرم شش ظرفیتی 6.03 میلی‌گرم در لیتر سولفات فرو و 6.01 میلی‌گرم در لیتر اسیدسولفوریک نوشته‌اند.

مراحل تصفیه شیمیایی با عملیات ترسیب و ته‌نشینی مواد ذکرشده اتمام می‌یابد. کلیه پساب‌های آبکاری پس از تنظیم PH به حوض انعقاد یا اختلاط سریع وارد می‌شوند. در این راکتور مواد منعقد کننده از قبیل سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید و کمک منعقد کننده‌ها از قبیل پلی الکترولیت‌ها به پساب اضافه می‌شوند و با همزن‌های تعبیه‌شده با سرعت‌بالا مخلوط می‌گردند و در گام پایانی به حوض ته‌نشینی یا حوض لخته سازی وارد می‌شوند تا توده‌های شکل‌گرفته در مرحله قبل فرصت فرود آمدن را بیابند و بدین‌صورت فاضلاب تصفیه‌شده از قسمت سرریز این راکتور خارج می‌گردد.

اما یکی دیگر از راه‌های تصفیه پساب‌های کرم‌دار استفاده از مبادله کننده کاتیونی است که در آن فلزاتی نظیر مس، روی، کادمیم و نیکل با یون هیدروژن مبادله می‌شوند و خروجی این مبادله یونی دارای اسید کرمیک است که می‌تواند مجدداً به‌عنوان محلول آبکاری بکار رود، رزین‌های مبادله کننده یون‌ها پس از اشباع با اسید و قلیا شستشو می‌شوند.

 

گرد اورنده: مازیار وخشوری 

منبع: کتاب تصفیه فاضلاب های صنعتی

همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

fax: 55256412

لطفاً مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی