جارتست

 جارتستاگرچه امروزه پیشرفت‌های خوبی درزمینه‌ی شناخت مکانیسم‌های فرایند انعقاد صورت گرفته ولی همچنان یافتن رابطه مناسب برای دوز مصرفی مواد منعقد کننده همچنان امکان‌پذیر نیست ازاین‌رو یکی از راهکار‌هایی که به کمک آن می‌توان میزان مواد منعقد کننده‌ی موردنیاز برای تزریق در آب را تعیین کرد استفاده از آزمایش جارتست است.

اگرچه امروزه پیشرفت‌های خوبی درزمینه‌ی شناخت مکانیسم‌های فرایند انعقاد صورت گرفته ولی همچنان یافتن رابطه مناسب برای دوز مصرفی مواد منعقد کننده همچنان امکان‌پذیر نیست ازاین‌رو یکی از راهکار‌هایی که به کمک آن می‌توان میزان مواد منعقد کننده‌ی موردنیاز برای تزریق در آب را تعیین کرد استفاده از آزمایش جارتست است.

در واقع آزمایش جارتست راهکاری تجربی برای تعیین دز مناسب مواد منعقد کننده می‌باشد.

آزمایش جار درواقع یک مدل کوچک از واحدهای اختلاط سریع، انعقاد و ته‌نشینی در تصفیه‌خانه آب است که در این روش افزودن مواد شیمیایی خصوصاً موادی نظیر آلوم، کلروفریک، پلیمرها که برای کاهش کدورت آب استفاده می‌شود را می‌توان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود.

یکی از نکات مهم در آزمایش جارتست این است که نتایج هر تست منحصر به همان آبی است که آزمایش

روی آن انجام‌شده است و نمی‌توان از نتایج این آزمایش برای آب‌های دیگر باکیفیت و درجه کدورت متفاوت استفاده کرد.

پس بنابراین برای هر آبی که قراراست عملیات انعقاد دران انجام شود بایستی ابتدا آزمایش جارتست انجام شود.

 

نحوه‌ی انجام این آزمایش:

برای انجام این آزمایش تلاش بر این است که کلیه شرایط موجود در تصفیه‌خانه در بخش انعقاد و لخته سازی و ته‌نشینی اجرا شود که این عامل باعث شده که استاندارد مشخصی برای انجام این آزمایش در نظر نگیرند و هر آزمایش متناسب با شرایط حاکم بر تصفیه‌خانه موردنظر انجام شود.

به‌عنوان‌مثال درصورتی‌که حوض‌های تصفیه‌خانه‌ی موردنظر مکعبی شکل باشد بایستی ظروفی که برای آزمایش در نظر گرفته می‌شود از نوع مکعبی باشد.

درصورتی‌که حوض‌های تصفیه‌خانه‌ی موردنظر مکعبی شکل باشد بایستی ظروفی که برای آزمایش در نظر گرفته می‌شود از نوع مکعبی باشد.

انجام آزمایش بدین ترتیب است که معمولاً شش ظرف مشخص که معمولاً دارای ظرفیت حداکثر ۱ لیتر می‌باشند انجام می‌شود. نمونه‌ی آب در هریک از ظروف به‌اندازه مشخص ریخته می‌شود و معمولاً یک ظرف به‌عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته می‌شود. سپس برای هر ظرف دز مشخصی از مواد منعقد کننده ریخته می‌شود. بعد از تزریق مواد منعقد کننده ظروف در جای مربوط به خود در دستگاه جارتست قرار داده می‌شود.

انجام آزمایش بدین ترتیب است که معمولاً شش ظرف مشخص که معمولاً دارای ظرفیت حداکثر ۱ لیتر می‌باشند انجام می‌شود. نمونه‌ی آب در هریک از ظروف به‌اندازه مشخص ریخته می‌شود و معمولاً یک ظرف به‌عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته می‌شود. سپس برای هر ظرف دز مشخصی از مواد منعقد کننده ریخته می‌شود. بعد از تزریق مواد منعقد کننده ظروف در جای مربوط به خود در دستگاه جارتست قرار داده می‌شود.

هر ظرفی جایگاه مشخص خود را دارد که می‌توان سرعت دورانی همزن موجود در ظرف را تنظیم کرد. پس برای هر ظرف سرعت مشخصی در نظر می‌گیرند و هم زدن شروع می‌شود. بعد از زمان مشخصی همزن خاموش شده و به مواد فرصت ته‌نشینی داده می‌شود. سپس کدورت هر ظرف اندازه گرفته می‌شود و بهترین حالت را انتخاب می‌کنیم که مشخصات ثبت‌شده برای ظرف مذکور به‌عنوان نتیجه اصلی آزمایش در نظر گرفته می‌شود.

البته به کمک جارتست است می‌توان شرایط دیگر را نیز مورد آزمایش قرار داد ازجمله PH، درجه حرارت، نوع منعقد کننده و ...

نتایج نهایی در برگه مخصوص آزمایش ثبت می‌شود.

برخی عوامل که ممکن است در تعیین نتایج بهینه آزمایش جار تداخل ایجاد کنند عبارتند از:

۱-تغییر دما (در طی آزمایش) : جریان‌های گرمایی در بشر که در اثر اختلاف دماي ظرف و آب داخل آن به وجود می‌آید ممکن است در ته‌نشینی ذرات مشکل ایجاد کند. این مسئله می‌تواند با کنترل دما حل شود.

همچنین استفاده از ظروف پلاستیکی شفاف بجاي ظروف شیشه‌ای می‌تواند تغییرات دمایی در هنگام آزمایش را کاهش دهد.

۲- آزاد شدن گاز (در طی آزمایش): تشکیل حباب که به علت هم زدن مکانیکی، افزایش دما یا واکنش شیمیایی اتفاق می‌افتد موجب شناور شدن لخته‌ها می‌شود.

۳-فاصله زمانی بین نمونه‌برداری و آزمایش: فعالیت بیولوژیکی یا عوامل دیگر ممکن است روي ویژگی‌های انعقاد اثر بگذارد. به همین دلیل فاصله زمانی بین نمونه‌برداری تا آزمایش باید حداقل شود و این فاصله نیز ثبت گردد.

در نهایت چند نمونه از دستگاه‌های آزمون جار به شرح زیر ارائه ‌شده است:

انجام آزمایش بدین ترتیب است که معمولاً شش ظرف مشخص که معمولاً دارای ظرفیت حداکثر ۱ لیتر می‌باشند انجام می‌شود. نمونه‌ی آب در هریک از ظروف به‌اندازه مشخص ریخته می‌شود و معمولاً یک ظرف به‌عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته می‌شود. سپس برای هر ظرف دز مشخصی از مواد منعقد کننده ریخته می‌شود. بعد از تزریق مواد منعقد کننده ظروف در جای مربوط به خود در دستگاه جارتست قرار داده می‌شود.

انجام آزمایش بدین ترتیب است که معمولاً شش ظرف مشخص که معمولاً دارای ظرفیت حداکثر ۱ لیتر می‌باشند انجام می‌شود. نمونه‌ی آب در هریک از ظروف به‌اندازه مشخص ریخته می‌شود و معمولاً یک ظرف به‌عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته می‌شود. سپس برای هر ظرف دز مشخصی از مواد منعقد کننده ریخته می‌شود. بعد از تزریق مواد منعقد کننده ظروف در جای مربوط به خود در دستگاه جارتست قرار داده می‌شود.انجام آزمایش بدین ترتیب است که معمولاً شش ظرف مشخص که معمولاً دارای ظرفیت حداکثر ۱ لیتر می‌باشند انجام می‌شود. نمونه‌ی آب در هریک از ظروف به‌اندازه مشخص ریخته می‌شود و معمولاً یک ظرف به‌عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته می‌شود. سپس برای هر ظرف دز مشخصی از مواد منعقد کننده ریخته می‌شود. بعد از تزریق مواد منعقد کننده ظروف در جای مربوط به خود در دستگاه جارتست قرار داده می‌شود.

گردآورنده: مهندس مازیار وخشوری 

مبع: کتاب آزمایشات آب وپساب 

همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

fax: 55256412

 لطفا مقاله را از لینک زیردانلود کنید.

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی