رزین

پدیده تبادل یون اولین بار در اواسط قرن هجدهم و به دنبال مشاهده توانایی خاک‌های زراعی در تعویض و استفاده  برخی از یون‌ها مثل آمونیوم با یون  Caو Mg موجود در ساختمان آنها مشاهده شد. در سال 1870 با انجام آزمایش‌های متعددی ثابت شد که بعضی از کانی‌های طبیعی بخصوص زئولیت‌ها توانایی انجام تبادل یون‌ها را دارند.

رزینResin

پدیده تبادل یون اولین بار در اواسط قرن هجدهم و به دنبال مشاهده توانایی خاک‌های زراعی در تعویض و استفاده  برخی از یون‌ها مثل آمونیوم با یون  Caو Mg موجود در ساختمان آنها مشاهده شد. در سال 1870 با انجام آزمایش‌های متعددی ثابت شد که بعضی از کانی‌های طبیعی بخصوص زئولیت‌ها توانایی انجام تبادل یون‌ها را دارند.

رزین (Resin) یک نوع ترشح هیدرو‌کربنی از تعدادی از گیاهان می‌باشد که اساساً از صمغ کاج مخروطی شکل گرفته می‌شود.

 عملکرد رزین‌ها

    رزین‌های موازنه كننده یون، ذرات جامدی هستند كه می‌توانند یون‌های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكی والان از یون مطلوب با بار الكتریكی مشابه جایگزین كنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت كاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای كه از نظر الكتریكی خنثی هستند. موازنه كننده‌ها با محلول‌های الكترولیت این تفاوت را دارند كه فقط یكی از دو یون، متحرك و قابل تعویض است به عنوان مثال، یك تعویض كننده كاتیونی سولفونیك دارای نقاط آنیونی غیر متحركی است كه شامل رادیكال های آنیونی SO2-3 می‌باشد كه كاتیون متحركی مثل H+ یا Na+ به آن هستند.

 رزین‌های موازنه كننده یون، ذرات جامدی هستند كه می‌توانند یون‌های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكی والان از یون مطلوب با بار الكتریكی مشابه جایگزین كنند. رزین‌های تعویض یونی شامل بار مثبت كاتیونی و بار منفی آنیونی می‌باشد بگونه‌ای كه از نظر الكتریكی خنثی هستند.

نحوه‌ی عملکرد رزین

این كاتیون‌های متحرك می‌توانند در یك واكنش تعویض یونی شركت كنند به همین صورت یك تعویض كننده آنیونی دارای نقاط كاتیونی غیر متحركی است كه آنیون‌های متحركی مثل -  Clیا OH- به آن متصل می‌باشد. در اثر تعویض یون، كاتیون‌ها یا آنیون‌های موجود در محلول با كاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در رزین تعویض می‌شود، بگونه‌ای كه هم محلول و هم رزین از نظر الكتریكی خنثی باقی می‌ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروكار داریم بدون آنكه جامد در محلول حل شود. برای آنكه یك تعویض كننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

  • خود دارای یون باشد.
  • در آب غیر محلول باشد.
  • فضای كافی در شبكه تعویض یونی داشته باشد، بطوریكه یون‌ها بتوانند به سهولت در شبكه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.                                        

در مورد رزین‌های كاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر تحرك و یون متحرك H+ را می‌توان همچون یك قطره اسید سولفوریك با غلظت 25% فرض نمود. این قطره در غشایی قرار دارد كه فقط كاتیون می‌تواند از آن عبور نماید.

انواع رزین‌ها

    رزین‌ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند:


1. رزین‌های کاتیونی قوی SAC) StrongacidisCation)

2. رزین‌های کاتیونی ضعیف WAC) Weak acidisCation)

3. رزین‌های آنیونی قوی SBA) Strongbasic anion)

4. رزین‌های آمونیونی ضعیف WBA) Weak basic anion)

 رزین­های کاتیونی ضعیف قادر به جذب کاتیون­هایی هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و قادر به جذب کلیه کاتیون­های موجود در آب نمی­باشند.      مزیت رزین­های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آن­ها در مقایسه با رزین­های کاتیونی قوی می­باشد، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیاءهای مکرر می­گردد.

    رزین­های کاتیونی ضعیف قادر به جذب کاتیون­هایی هستند که به قلیائیت آب مرتبط است و قادر به جذب کلیه کاتیون­ های موجود در آب نمی ­باشند.

    مزیت رزین­های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آن­ها در مقایسه با رزین­های کاتیونی قوی می­باشد، در نتیجه باعث تولید پساب کمتر در احیاءهای مکرر می­ گردد.

رزین­های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیون­های موجود در آب می­باشد. رزین­های آنیونی ضعیف قادر به جذب آنیون اسیدهای قوی نظیر اسیدسولفوریک، کلریدریک و نیتریک می­باشد. رزین­های آنیونی ضعیف مقاوم­تر از رزین آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم­ های تصفیه آب کاربرد بیشتری دارند.

 

منبع: اصول تصفیه آب چالکش امیری

همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

 fax: 55256412

 لطفاً مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید.

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی