هدایت الکتریکی آب

هدایت الکتریکی معیاری از توان آب برای هدایت جریان الکتریکی می‌باشد که این ویژگی با کل غلظت مواد یونیزه شده در آب (یون‌های مثبت و منفی) و دمایی که اندازه‌گیری در آن انجام می‌شود مرتبط می‌باشد.

هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی معیاری از توان آب برای هدایت جریان الکتریکی می‌باشد که این ویژگی با کل غلظت مواد یونیزه شده در آب (یون‌های مثبت و منفی) و دمایی که اندازه‌گیری در آن انجام می‌شود مرتبط می‌باشد. هدایت الکتریکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتیویتیمتر اندازه‌گیری و بر اساس واحد میکروموس بر سانتیمتر گزارش می‌نمایند. با اندازه‌گیری هدایت الکتریکی می‌توان به کیفیت آب و طبقه بندی آن پی برد.

بین کل مواد جامد محلول در یک نمونه و قابلیت هدایت الکتریکی رابطه زیر برقرار می‌باشد:

مقدار کل مواد جامد محلول را می‌توان از ضرب هدایت الکتریکی در ضریب تجربی (0.7-0.55) تخمین زد که بستگی به ترکیبات محلول و درجه حرارت اندازه‌گیری شده دارد. دما و هدایت الکتریکی محلول استاندارد هر روز اندازه‌گیری شود.

 عوامل موثر بر  هدايت الكتريكی:

  • درجه حرارت : با افزايش درجه حرارت هدايت نيز افزايش مي‌يابد بطوريكه با افزايش يك درجه حرارت  هدايت الكتريكي دو درجه افزايش مي‌يابد . هدايت آب را بطور استاندارد در 25 درجه سانتيگراد اندازه‌گيري مي‌كنند .
  • گازها محلول در آب نظير CO2 و NH3 باعث بالا رفتن هدايت مي‌شود.
  • يون‌هاي H+ و - OH كه باعث افزايش هدايت مي‌شوند. بنابراين براي اندازه‌گيري هدايت بايد محلول تقريبا خنثي باشد، بطور مثال براي اندازه‌گيري هدايت در حضور آمونياك نمونه را بايد با اسيد گاليك خنثي كرد.

هدايت ويژه محلول عبارت از هدايت الكتريكي حاصل از يك سانتيمتر مكعب محلول  25  درجه سانتيگراد است كه بين الكترود كه سطح آن cm21 و به فاصله يك سانتيمتر از يكديگر قرارداشته باشد.

مقاومت الكتريكي يك محلول يكنواخت را بصورت فرمول زير مي توان بيان نمود:

R = r × L/A

كه در آن L  فاصله دو الكترود، A سطح آن و r مقاومت مخصوص محلول مي‌باشد. حال برحسب هدايت مي‌توان آنرا بصورت زير نوشت:

C =  1/R = 1/r × A/L

اگر K=1/r  در اين صورت مي توان نوشت:

K =  (C ×  L)/A

كه بر حسب واحد اندازه گيري آن مي توان چنين نوشت:

K =  cm/(cm2 × ohm) = mho/cm

كه واحد هدايت وي‍ژه مي باشد.كه در آن C هدايت الكتريكي و K هدايت ويژه آن ناميده مي‌شود.

رابطهTDSو هدايت الکتریکی:

هدايت و TDS  رابطه مستقيم دارند. با افزايشTDS ، هدايت الکتریکی افزايش مي‌يابد. به ازاي هر يك درجه افزايش درجه حرارت دو درصد از TDS كم كرده و يك درجه كاهش درجه حرارت دو درصد به TDS   اضافه مي‌كنند.

TDS ≈ C ×F

هدایت =C

f-فاكتور تجربي است و بستگي به نوع آب دارد:

آب آشاميدني              f=0.7

آب اقيانوس                f=95

 TDS آب آشاميدني حداكثر ppm 500 مي‌باشد.

هدایت الکتریکی آب باران بین  ۲ تا ۱۰۰ میکروموس بر سانتی­متر تغییر می‌کند و ‏در آب‌های سطحی و زیرزمینی از حدود ۹۰ میلی موس بر سانتی­متر شروع شده و به چندین هزار میکروموس می‌رسد. هدایت الکتریکی آب دریاهای آزاد حدود ۹۰۰۰۰ ‏ میکروموس است که در دریاچه­های شور چندین برابر دریاهای آزاد است.

‏چنان­چه آنیون­ها و کاتیون­ها بر ‌حسب ‌میلی اکی والا‌ن در لیتر بیان شده باشد، ‌مجموع آن­ها باید با یکدیگر برابر بوده و یا اختلاف ناچیزی داشته باشند. هر قدر مقدار یون­های محلول در آب بیشتر باشد اختلاف در مجموع ذکر شده نیز بیشتر است. در هر صورت اختلاف نباید بیش از ۳۰  باشد. درصد اختلاف را می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد:

 محاسبه هدایت الکتریکی

A : جمع آنیون ها بر حسب میلی اکی والانت در لیتر(Cl4 ,SO , 3NO,…)

C : جمع کاتیون ها بر حسب میلی اکی والانت در لیتر(Na , K , Mg ,Ca , NH4)

فرمول اصلاح دما در EC به EC25 (استاندارد):

EC25 = ECt-0.02 (t-25) Ect

منبع: اصول تصفیه آب -چالکش امیری

همچنین شما میتوانید جهت کسب  اطلاعات بیشتر ومشاوره، با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

tel: 55256411,09124057623

fax: 55256412

لطفا مقاله را از لینک زیر دانلود کنید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

حتما نگاهی به این مقالات بیندازید

تبلیغات

مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی