مواد شیمیایی

Comments (5)
جهت جلوگیری از این رسوبات بر روی ممبرین آب ورودی به سیستم RO میزان دوز مناسبی آنتی اسکالانت تزریق میشود
Comments (0)
به منظور زدودن رسوبات و خوردگی محصولات در سیستم های خنک کننده، لوله های بویلر و تجهیزات وابسته به آن از اسید دیسکلر استفاده می شود
Comments (0)
استفاده از اینهیبیتور نه تنها حفاظت از فلز اصلی را ممکن می‌سازد بلکه مصرف اسید را نیز تقلیل می‌دهد
Comments (1)
بایوساید یک عامل بازدارنده است که از طریق شیمیایی یا بیولوژیکی جلوی رشد و انتشار میکرو ارگانیسم مضر را می گیرد
Comments (9)
رزین‌ کاتیونی تعویض یونی جامدات نامحلول در آب می‌باشند که به وسیله تبادل یون می‌توانند کاتیون‌های موجود در آب را با یون سدیم مبادله نمایند.رزین کاتیونی
Comments (0)
سیلیس در بستر فیلترهای شنی و همچنین سختی گیرهای رزینی جهت کاهش میزان ذرات معلق و کدورت آب از سیلیس استفاده می شود
Comments (0)
منعقد کننده (انعقاد) يك فرايند شيميايي تصفيه براي ناپايدارسازي ذرات كلوئيدي است
Comments (1)
پلی الکترولیت با وزن ملكولي بالا بر پايه پلي آكريل آميد، محلول در آب هستند كه بعنوان منعقد كننده، افزايش دهنده سرعت ته نشيني مواد جامد معلق و كلوئيدها و رنگ بري در فرآيندهاي تصفيه و توليد مايعات بكار برده مي‌شوند.
Comments (0)
کربن فعال به گروهی از مواد اطلاق می‌شود که مساحت سطح داخلی بالا، متخلخل و قابلیت جذب گازها و مایعات شیمیائی را دارند
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
مخازن سختی گیر
نازل سختی گیر
سختی گیر
سختیگیر رزینی
پکیج های تصفیه فاضلاب خانگی
پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی
پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب
چربی گیر فاضلاب
چربی گیر پساب
چربی گیر پساب فاصلاب
چربی گیر
رزین کاتیونی